Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
17. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí


FLAI CGIL Catania se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web FLAI CGIL Catania a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu FLAI CGIL Catania souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

FLAI CGIL Catania shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. FLAI CGIL Catania také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na FLAI CGIL Catania automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou FLAI CGIL Catania využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu FLAI CGIL Catania.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu FLAI CGIL Catania, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: FLAI CGIL Catania nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

FLAI CGIL Catania doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na FLAI CGIL Catania. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. FLAI CGIL Catania nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo FLAI CGIL Catania a rodinu webů FLAI CGIL Catania.

Použití osobních informací

FLAI CGIL Catania shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu FLAI CGIL Catania a k poskytování služeb, o které jste požádali. FLAI CGIL Catania také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z FLAI CGIL Catania a jeho přidružených částí. FLAI CGIL Catania vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. FLAI CGIL Catania neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. FLAI CGIL Catania Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc FLAI CGIL Catania může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb FLAI CGIL Catania a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

FLAI CGIL Catania nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

FLAI CGIL Catania udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu FLAI CGIL Catania za účelem zjištění, jaké služby FLAI CGIL Catania jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům FLAI CGIL Catania, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web FLAI CGIL Catania prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící FLAI CGIL Catania nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku FLAI CGIL Catania a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů FLAI CGIL Catania nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web FLAI CGIL Catania používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky FLAI CGIL Catania nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti FLAI CGIL Catania, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb FLAI CGIL Catania nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

FLAI CGIL Catania zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. FLAI CGIL Catania uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

FLAI CGIL Catania vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se FLAI CGIL Catania nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte FLAI CGIL Catania na adrese redazionecgilct@gmail.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) FLAI CGIL CATANIA   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation